Proiecte cu finanțare nerambursabilă externă

Proiectul Mentoring Pathways toward Employment, finanțat în cadrul Programului ERASMUS+ in care dezvolta intrumente si programe de mentorat pe piata muncii;

Proiectul “Inițierea de Grupuri locale de Educatie parentală nonformală și transfer multiregional de bune practici pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor si tinerilor aflați în situații familiale de risc – GLEP”, finantat prin Granturile SEE 2009-2014/RO 10- Apelul COERENT, fiind implicați în activitati de parenting, educație remedială și afterschool.

Close Menu