Obiectivele Asociației, conform statutului, sunt următoarele:

  •   Cunoașterea problemelor sociale ale comunității și implicarea în soluționarea acestora, contribuind la incluziunea socială a tuturor cetățenilor, îndeosebi a persoanelor din grupuri vulnerabile.
  • Promovarea de activități, programe și proiecte care să contribuie la creșterea performanței personale și profesionale la orice vârsta, inclusiv la nivelul grupurilor vulnerabile, creșterea performanței organizaționale/ instituționale, atât pentru Asociație cât și pentru beneficiarii Asociației.
  • Realizarea de inițiative care să sprijine dezvoltarea economică integrată și durabilă, în special în sprijinul persoanelor vulnerabile.
  •  Promovarea lecțiilor de bune practici în servicii sociale, educație, instruire, ocupare, inclusiv la nivel transnațional.

Asociația își urmărește implementarea de activități și proiecte cu impact asupra comunității, asupra vieții grupurilor țintă cărora acestea se adresează, care să genereze dezvoltare personală, prin furnizarea de servicii adecvate nevoilor beneficiarilor și comunității, pentru a genera dezvoltare durabilă și sustenabilă, în concordanță cu realitatea socială și resursele socio-profesionale.

Asociația își propune încă de la înfiintare să aibă un rol activ la nivelul comunității, folosind experiența practică profesională anterioară a membrilor săi, dezvoltând parteneriate durabile cu alți actori sociali locali, naționali și transnaționali, astfel încât să asigurăm dezvoltarea și utilizarea adecvată a potențialului uman, inclusiv prin conștientizarea și asumarea la nivel de comunitate și mai ales în rândul tinerilor a principiului responsabilității sociale, prin participarea activă și voluntară a membrilor comunității la deciziile și politicile care îi privesc, prin crearea unei abordari proactive în ceea ce privește dezvoltarea comunității și a fiecăruia în parte.

La mai puțin de 1 lună de la înființare obține prima finanțare, proiectul cu titlul „START! Fii tu, fii voluntar!”, realizat cu sprijinul Municipiului Baia Mare, prin programul de finanțare nerambursabilă în anul 2016, domeniul de/ pentru Tineret.

În iulie a.c obține a doua finanțare pentru proiectul „Numele de cod al tânărului maramureșean: #IMPLICATșiLIBER”, realizat cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș, prin programul de finanțare nerambursabilă în anul 2016, Domeniul de/ pentru Tineret.

Close Menu