• Obiectivele Asociației, conform statutului, sunt următoarele:

Ø  Cunoașterea problemelor sociale ale comunității și implicarea în soluționarea acestora, contribuind la incluziunea socială a tuturor cetățenilor, îndeosebi a persoanelor din grupuri vulnerabile.

Ø  Promovarea de activități, programe și proiecte care să contribuie la creșterea performanței personale și profesionale la orice vârsta, inclusiv la nivelul grupurilor vulnerabile, creșterea performanței organizaționale/ instituționale, atât pentru Asociație cât și pentru beneficiarii Asociației.

Ø  Realizarea de inițiative care să sprijine dezvoltarea economică integrată și durabilă, în special în sprijinul persoanelor vulnerabile.

Ø  Promovarea lecțiilor de bune practici în servicii sociale, educație, instruire, ocupare, inclusiv la nivel transnațional.

 

Asociația își urmărește implementarea de activități și proiecte cu impact asupra comunității, asupra vieții grupurilor țintă cărora acestea se adresează, care să genereze dezvoltare personală, prin furnizarea de servicii adecvate nevoilor beneficiarilor și comunității, pentru a genera dezvoltare durabilă și sustenabilă, în concordanță cu realitatea socială și resursele socio-profesionale.
Asociația își propune încă de la înfiintare să aibă un rol activ la nivelul comunității, folosind experiența practică profesională anterioară a membrilor săi, dezvoltând parteneriate durabile cu alți actori sociali locali, naționali și transnaționali, astfel încât să asigurăm dezvoltarea și utilizarea adecvată a potențialului uman, inclusiv prin conștientizarea și asumarea la nivel de comunitate și mai ales în rândul tinerilor a principiului responsabilității sociale, prin participarea activă și voluntară a membrilor comunității la deciziile și politicile care îi privesc, prin crearea unei abordari proactive în ceea ce privește dezvoltarea comunității și a fiecăruia în parte.

 

Astfel, inca incepand cu anul 2016 a dezvoltat si implementat proiecte cu finantare nerambursabila din diferite surse:

Proiectul cu titlul „START! Fii tu, fii voluntar!” implementat in 2016. Proiectul s-a implementat cu sprijinul Municipiului Baia Mare, Asociatia avand rol de partener.

Scopul acestui proiect a fost dezvoltarea unui context operational si educational care sa genereze cresterea nivelul de implicare civica a tinerilor din municipiul Baia Mare. Propunerea de proiect si-a propus sa contribuie la implementarea Strategiei Europa 2020 in ceea ce priveste susţinerea implicarea in acţiuni de voluntariat şi prin participarea civică activă a tinerilor. Prin proiect, s-au dezvoltat parteneriate cu 4 licee din Baia Mare cu care s-au desfasurat activitati in vederea initierii unui program pilot de voluntariat si implicare civica a tinerilor. Acest proiect s-a adresat unui grup tinta de 600 elevi tineri cu varsta intre 16-19 ani din municipiul Baia Mare. In cadrul acestui proiect s-a promovat, prin activitati de instruire, antreprenoriatul in randul tinerilor, in vederea constientizarii oportunitatilor oferite de antreprenoriat in dezvoltarea unei cariere.

 

Tot in anul 2016, ca Solicitant de aceasta data, a obtinut o noua finantare pentru proiectul cu titlul „Numele de cod al tânărului maramureșean: #IMPLICATșiLIBER”. Proiectul a fost realizat cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș, prin programul de finanțare nerambursabilă în anul 2016, Domeniul de/ pentru Tineret.

Scopul proiectului a fost acela de a implica tinerii in viata comunitatii, de a contribui prin implicarea lor la calitatea vietii altor tineri prin actiuni de constientizare a riscurilor si consecintelor pe termen lung a comportamentelor deviante, fiind implicati 40 de tineri voluntari. Activitatile proiectului s0au adresat unui GT de 1050 tineri din intreg judetul Maramures.

 

De asemenea, inca de la elaborarea cererii de finantare realizata in decembrie 2016,  contribuim la proiectul cu titlul „EDU@1000 Sanse la un viitor mai bun pentru 1000 de copii din Borsa si Viseu de Sus” cod SMIS 106927, depus in cadrul apelului de proiecte nr. 4, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 10i, Obiective Specifice (O.S.) 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, Programul „SCOALĂ PENTRU TOTI”.

Proiectul urmareste cresterea accesului si participarii la educatie la 1000 copii cu varstele intre 2 si 16 ani si 200 tineri si adulti din orasele Borsa si Viseu de Sus prin implementarea de masuri de prevenire, interventie si compensare in baza unui plan educational individualizat, intr-o abordare integrata, adresandu-ne inclusiv parintilor/tutorilor si personalului implicat in actul educational. Proiectul a demarat in luna aprilie 2018, aflandu-se in in cea de-a saptea luna de implementare.

In cadrul acestui proiect, Asociatia Start pentru performanta completeaza activitatea partenerilor institutii publice cu activitati ce tin de inovare sociala la nivel educational, contribuind la facilitarea accesului copiilor la activitati care sa creasca aderenta la programul scolar (motivare, incurajare, atragerea in activitatile scolare a actorilor sociali relevanti, dezvoltarea de parteneriate cu factori interesati si reprezentativi, incurajarea voluntariatului comunitatii in diminuarea riscului de abandon scolar etc).

 

Proiectul cu titlul ”Project Co-Happiness: Happy and safe in the Community programme”, 2018-1-NL01-KA204-038991, Cooperation for innovation and the exchange of good practices/New innovative curricula/educational methods/development of training courses, Romas and/or other minorities, Health and wellbeing, finantat prin Programul Erasmus+ si demarat in luna octombrie 2018. Proiectul va fi implementat pe durata a 3 ani in colaborare cu organizatii din Olanda, Portugalia, Finlanda, Grecia si Italia.

 

In acest moment Asociatia este parte din 3 proiecte demarate in 2020, finantate prin POCU care urmaresc Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare:

P    POCU/476/4/18/130363, ”ACASA – Asistarea Copiilor Care Au Parinti Plecati la Munca in Strainatate Pentru Atenuarea Riscului de Separare de Familie”, in derulare iunie 2020- mai 2023;

P    POCU/476/4/18/129335, ”Conteaza pe noi, impreuna vom reusi!”, in derulare iunie 2020- mai 2023.

P    POCU/738/4/20/136355, ”Viitor la cheie- prima cameră”, in derulare octombrie 2020 – septembrie 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close Menu