ANUNT LA ACHIZITIA DIRECTA – furnizare Laptop, Multifunctionala

Asociatia Start Pentru Performanta, informeaza operatorii economici ca intentioneaza sa achizitioneze direct produsele mentionate mai sus si ii invita sa depuna oferta la cumpararea directa organizata in vederea atribuirii contractului avand ca obiect : furnizare Laptop, Multifunctionala, necesare în cadrul proiectului CONTEAZA PE NOI, IMPREUNA VOM REUSI!

Valoarea estimata a contractului este 15.966,37 lei fara TVA. Respectiv 18.999,98 lei TVA inclus

Ofertele se vor trimite pe email: start.performanta@gmail.com, pana la data 12.02.2021 ora limita 15:00.

Specificatiile tehnice minime a produselor sunt:
1. Laptop: procesor minim i5, 1,6 GHz sau echivalent, Display Full HD 15.6 inch, Video integrat, Memorie RAM 8GB DDR4, SSD min 256GB, unitate optica, wifi, Bluetooth, tastaura internationala, Windows 10, 2 bucati;
2. Multifunctionala, A3 color, 20/20ppm A4, 12/12ppm A3, in duplex: 13 ppm mono/ 11ppm color A4, 8,5 ppm A3, copy/print/scan to email/PC, DADF 110 coli, 1200x2400dpi, PCL/HBPL, memorie 512 MB, alim 100+250 +500 coli, iesire 250 coli, tonere start: 4000p black, 2500p color, scan speed: 24ppm mono/19ppm color, USB/Ethernet, touch screen 4,3″, 1 bucata;

Termenul minim de garantie acordat produselor este de 24 luni .

Oferta transmisa pe email va contine cel putin urmatoarele informatii: procent, partea din contract care urmeaza a fi subcontractata, valoarea si specificarea in clar a produselor ce urmeaza a fi furnizate in baza acordului de subcontractare.

1. Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerfului cu cel mult 30 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, pe langa Tribunalul in a carui raza isi desfasoara activitatea persoana juridica, din care să rezulte că operatorul economic este legal constituit, detine codul CAEN necesar prestarii serviciilor, iar acesta este autorizat;
2. Propunerea tehnica detaliata cu respectarea specificatiilor tehnice minime;
3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 14-15 din oug 66
4. Propunerea financiara: va fi intocmita la valoarea totala a produselor in lei fara TVA si va cuprinde:
a) Formularul de oferta
b) Centralizatorul financiar (graficul de valori corelat cu graficul de livrare a produselor)

Ofertantul are obligatia de a depune informafii cu privire la partea/partile din contract pe care are eventual, intentia sa le subcontracteze, daca este cazul, precum si acordul de subcontractare.

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut in lei, fara T.V.A.
Valabilitatea ofertei: 120 zile calendaristice.
Publicarea prezentului anunt are rol de cercetare de piata.

Descarca: 2.Anunt la cumpararea directa

Descarca: 3.Declaratie art.14 -15 din OUG66

Descarca: 4.Formular oferta

Close Menu