INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIȚIA DIRECTĂ – Servicii de cazare aferente implementării proiectului [email protected] Sanse la un viitor mai bun pentru 1000 de copii din Borsa si Viseu de Sus

Asociatia start pentru performanta invită operatorii economici interesati să depună ofertă la achiziția directă organizată în vederea atribuirii contractului contractului având ca obiect: Servicii de cazare  aferente implementării proiectului [email protected] Sanse la un viitor mai bun pentru 1000 de copii din Borsa si Viseu de Sus

Valoarea estimată a contractului este 14862,39 lei, fără T.V.A.

Vor fi consultate următoarele coduri CPV:

55100000-1 – Servicii hoteliere,

55110000-4 – Servicii de cazare la hotel (Rev.2)

55120000-7 – Servicii de reuniuni şi conferinte

Ofertele se transmit pe adresa Asociatiei Start pentru performantă, Strada: Victor Babes, nr. 1 , până cel târziu la data de 25.03.2019 ora 15:00.

Propunerile financiare se vor intocmi in conformitate cu anexa 1 la prezenta invitatie la cumpararea directa.

Documentele transmise  la sediul autorității contractante

  1. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice ;
  2. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile;
  3. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile;
  4. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile;
  5. Propunerea financiară: va fi întocmită la valoarea totală a serviciilor în lei fără TVA și va cuprinde:
  6. a) Formularul de ofertă – Anexa 5;
  7. b) Centralizatorul financiar (Anexa la Formularul de ofertă) defalcat pentru fiecare luna

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scazut în lei, fara T.V.A.

Valabilitatea ofertei: 30 zile calendaristice.

Ulterior publicării prezentului anunț autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 43 – 46 din HG nr. 395/2016.

Clarificări cu privire la prezenta invitatie pot fi obţinute în urma solicitărilor primite în scris,

e-mail: [email protected]

 

Descarca: Invitatie cazare

Descarca: 3. Anunt la achizitia directa cazare

Descarca: Modele de formulare [email protected]

Close Menu