INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIȚIA DIRECTĂ – Carburanti aferenti implementării proiectului [email protected] Sanse la un viitor mai bun pentru 1000 de copii din Borsa si Viseu de Sus

Asociatia start pentru performanta invită operatorii economici interesati să depună ofertă la achiziția directă organizată în vederea atribuirii contractului contractului având ca obiect: Carburanti  aferenti implementării proiectului EDU[email protected] Sanse la un viitor mai bun pentru 1000 de copii din Borsa si Viseu de Sus

Valoarea estimată a contractului este 58000 lei, fără T.V.A.

Vor fi consultate următoarele coduri CPV:

09134200-9 Motorina (Rev.2)

09132100-4 Benzina fara plumb (Rev.2)

Ofertele se transmit în plic inchis  până cel târziu la data de 25.03.2019 ora 15:00  la adresa Victor Babes nr. 1 Baia Mare, Maramures.

Propunerile financiare se vor intocmi in conformitate cu anexa 1 la prezenta invitatie la cumpararea directa.

Documentele transmise pe email-ul autorității contractante

  1. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice ;
  2. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile;
  3. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile;
  4. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile;
  5. Propunerea financiară: va fi întocmită la valoarea totală a serviciilor în lei fără TVA și va cuprinde:
  6. a) Formularul de ofertă – Anexa 5;
  7. b) Centralizatorul financiar (Anexa la Formularul de ofertă) defalcat pentru fiecare produs

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scazut în lei, fara T.V.A.

Valabilitatea ofertei: 30 zile calendaristice.

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă entitatea fara calitate de  autoritate contractantă și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (dacă este cazul) cu condiția prezentării documentelor solicitate prin prezentul anunț la sediul entitatii fara calitate de autoritate contractanta

Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic, astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi intreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic, care să-i satisfacă necesitatea de produse/servicii/lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 43 – 46 din HG nr. 395/2016.

Clarificări cu privire la prezentul anunț pot fi obţinute în urma solicitărilor primite în scris,

e-mail:[email protected],

 

Descarca: 4. Anunt la achizitia directa 4.1. carburant

Descarca: Invitatie carburant

Descarca: Caiet de sarcini

Descrarca: Modele de formulare carburant [email protected]

Close Menu